ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง

1 อัตรา มีประการณ์ด้านเครื่องกล,เครื่องไฟฟ้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Scroll to Top