รับสมัคร ผู้จัดการแผนกบัญชี

รายละเอียดงาน

 • ตรวจสอบบัญชีงบกระทบยอด AR/AP , Petty Cash, Bank
 • ตรวจสอบ ภงด. 1,3,53 ตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สิน ค่าเสื่อมราคา
 • วางแผนการบริหารงานของแผนก
 • ติดตามปรับปรุงมาตรฐานบัญชี
 • จัดทำตรวจสอบงบการเงิน
 • ตรวจสอบข้อมูลการจัดทำรายละเอียดประกอบการเงินรายการกระทบยอด
 • ตรวจสอบการยื่นภาษี
 • ตรวจสอบบัญชีขายและรายได้อื่น
 • ตรวจสอบรวบรวมยอดขายแยกตามผลิตภัณฑ์และอยกตามลูกค้า
 • ตรวจสอบการบันทึกซื้อกับเอกสารซื้อ
 • ตรวจสอบกระทบยอด ภ.ง.ด.50ม ภ.พ.30 / ยื่นแบบ
 • จัดทำประมาณการ ภงด.51
 • ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ/ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ
 • ตรวจสอบรายงานภาษีขาย/ตรวจสอบใบกำกับภาษีขาย
 • ยื่นภาษี – ตรวจสอบระบบบัญชีทรัพย์สิน
 • ควบคุมทะเบียนทรัพย์สิ / ค่าเสื่อมราคา
 • ร่วมตรวจนับสินทรัพย์ถาวรตามนโยบายของบริษัทฯ
 • ปรับปรุงรายการต้นทุนสินค้าในระบบ
 • ตรวจสอบรายงานสินค้าคงเหลือ
 • ตรวจสอบสินค้าคงเหลือ
 • ตรวจสอบรายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้า
 • รายการกระทบยอด
 • ตรวจสอบรายละเอียดลูกหนี้การค้า
 • รายการกระทบยอด
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่าย
 • ตรวจสอบบันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ
 • ตรวจสอบรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหน้าที่ทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา
 • ตรวจสอบรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ประจำเดือน
 • ตรวจสอบรายงานภาาีซื้อ-ขาย (ภพ.30) ทุกเดือน
 • ตรวจสอบการจัดทำบัญชีต้นทุนแยกตามแผนก
 • ตรวจสอบรายงานของสินค้าไม่เคลื่อนไหว
 • ตรวจสอบรายงานการวิเคราะห์ต้นทุนสินค้าและต้นทุนการผลิต
 • ตรวจสอบการจัดทำบัญชีราคาต้นทุนวัตถุดิบ / ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • จัดทำรายละอียดค่าใช้จ่ายฝ่ายวางแผนและการผลิต
 • จัดทำรายงานงบต้นทุน
 • จัดทำกรอบการทำงบประมาณประจำปี
 • ประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานการทำงบประมาณประจำปี
 • รวบรวมข้อมูลงบประมาณประจำปี
 • จัดทำรายงานและสรุปผลการใช้งบประมาณประจำเดือน
 • วิเคราะห์งานการปรับปรุงงบประมาณระหว่างปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ตรวจสอบกระทบยอดAR/AP ,Petty Cash, Bank
 2. ตรวจสอบ ภงด.1.3.53 ภพ.30 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 3. ตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สิน ค่าเสื่อมราคา
 4. รายงานเปรียบเทียบต่างๆ เกี่ยวกับงบการเงิน
 5. ตรวจสอบ รายงานสินค้าคงเหลือ
 6. ตรวจสอบ รายงานินค้าคงเหลือ
 7. ตรวจสอบ การจัดทำรายงาน Bom ในระบบ ERP
 8. ตรวจสอบ รายงานการผลิต แต่ละ Item, Monthly Report
 9. จัดทำรายงาน Standard cost
 10. ฺBidding คิดราคาต้นทุนขาย เพื่อเสนอขาย
 11. คำนวนหาจุดคุ้มทุนการลงทุนในเครื่องจักร
 12. ตั้งงบประมาณ ตรวจสอบงบประมาณ สรุปงบประมาณประจำ 6 เดือน และประจำปี
 13. ตรวจสอบงบประมาณที่ตั้งไว้เทียบกับงบประมาณใช้ไป เทียบกับยอดขายระบบคุรฟภาพ ISO, 5ส
 14. ปิดงบการเงินประจำเดือน/ปี ส่งผู้บริหาร

วิธีการสมัคร

ติดต่อ
คุณทิพรัตน์ บุญส่ง
THAI PLASTIC RECYCLE GROUP CO., LTD.
8/9 ม.5 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์ : 098-283-6648
อีเมล : [email protected] (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : http://www.thaiplasticrecycle.com
LINE ID: tprg2020

สถานที่ปฏิบัติงาน

ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

วิธีการเดินทาง

 • รถเมล์จากฝั่งนครปฐม, สามพราน, อ้อมใหญ่, อ้อมน้อย
 • รถสองแถว
 • วินมอเตอร์ไซต์
 • รถยนต์หรือพาหนะส่วนตัว

บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป คว้ารางวัลสุดยอดเอสเอ็มอี THAILAND TOP SME AWARDS 2022 ประเภทธุรกิจสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนแห่งปี  สอดคล้องกับนโยบาย BCG Model ของรัฐบาล

Scroll to Top