News

TPR teaches plastic waste separation to the Khok Kham community, Samut Sakhon Province

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ( TPR ) เข้าร่วมโครงการ”ธนาคารขยะรีไซเคิล” กับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร

TPR teaches plastic waste separation to the Khok Kham community, Samut Sakhon Province Read More »

Thai Plastic Recycle Group Co., Ltd. has received certification “Circular Economy Management System for the Organization“ as the first group of Thailand

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ วีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลักดัน 26 บริษัท ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร (Circular Economy Management System : CEMS) มตช.2 เล่ม 2-2564 เป็นกลุ่มแรกของประเทศไทย

Thai Plastic Recycle Group Co., Ltd. has received certification “Circular Economy Management System for the Organization“ as the first group of Thailand Read More »

Thai Plastic Recycle Group Company received the Bangkok Bank SME Award 2023 for sustainability.

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ มอบรางวัล Bangkok Bank SME Award 2023 ด้านความยั่งยืน ให้กับ บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้แทนบริษัทรับมอบ

Thai Plastic Recycle Group Company received the Bangkok Bank SME Award 2023 for sustainability. Read More »

Thai Plastic Recycle Group Company participated in the exhibition and discussion of Learning and Sharing with Winner Organizations activity with EXIM BANK.

กิจกรรม Learning and Sharing with Winner Organizations จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการของ EXIM BANK ในฐานะองค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า (Thailand Quality Class Plus : Customer) ประจำปี 2565

Thai Plastic Recycle Group Company participated in the exhibition and discussion of Learning and Sharing with Winner Organizations activity with EXIM BANK. Read More »

ThaiPlastic Recycle Group Co.,Ltd. receives the CSR-DIW AWARD 2023 for establishments with standard of social responsibility.

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มอบรางวัล CSR-DIW Award 2023 ให้แก่บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ในฐานะสถานประกอบการที่มีมาตรฐานดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ThaiPlastic Recycle Group Co.,Ltd. receives the CSR-DIW AWARD 2023 for establishments with standard of social responsibility. Read More »

ThaiPublica online reporter: Special Interview “Thai Plastic Recycle Group builds BCG from Um Saleeng foundation – produces recycled raw materials driving products in thailand to compete in the global market ”

‘ขยะพลาสติก’ ที่ไร้ค่าและเป็นต้นตอปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ หรือ Climate Change และปัจจุบันโลกก็ยังไม่มีทางออกอย่างเป็นรูปธรรมว่า เราควรจะแก้ปัญหาพลาสติกอย่างยั่งยืนได้อย่างไร

ThaiPublica online reporter: Special Interview “Thai Plastic Recycle Group builds BCG from Um Saleeng foundation – produces recycled raw materials driving products in thailand to compete in the global market ” Read More »

Thai Plastic Recycle Group Co., Ltd. joins the corporate intention ceremony to drive environmentally friendly PET plastic bottles.

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จัดพิธีแสดงเจตนารมณ์องค์กรขับเคลื่อนการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขวดเครื่องดื่มจากพลาสติกพอลิเอทิลีนเทเรฟแทเลต (PET) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Thai Plastic Recycle Group Co., Ltd. joins the corporate intention ceremony to drive environmentally friendly PET plastic bottles. Read More »

ThaiPlastic Recycle Group has been selected to participate in the CBCE Next Program 2, preparing for entry into the stock market

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CBCE Next 2023 (รุ่นที่ 2) เพื่อสร้างโอกาสเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดทุน โดยจะได้รับการอบรมการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต พร้อมมีที่ปรึกษา(Mentor)ด้านตลาดทุนและด้านธุรกิจให้คำปรึกษาแนะนำแบบ one-on-one

ThaiPlastic Recycle Group has been selected to participate in the CBCE Next Program 2, preparing for entry into the stock market Read More »

Signed an MOU with Kasetsart University and partners to develop pivot standards for circular economy management systems.

บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ “มาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน(CEMS) สำหรับองค์กร” เพื่อผลักดันนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน ระหว่าง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัทเอกชนรวม 32 บริษัท

Signed an MOU with Kasetsart University and partners to develop pivot standards for circular economy management systems. Read More »

Thaiplastic Recycle Group won THAILAND TOP SME AWARDS 2022 in Circular Economy Business Models category

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank มอบรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2022 ประเภทธุรกิจสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนแห่งปี ให้แก่ บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด

Thaiplastic Recycle Group won THAILAND TOP SME AWARDS 2022 in Circular Economy Business Models category Read More »

Scroll to Top