NEWS &
EVENTS

1 Apr

Engaging in Community Dialogue for CSR-DIW Project, take responsibility for society and environment

บริษัทไทยพลาสติกรีไซเคิล กรุ๊ป จัดกิจกรรมสานเสวนาชุมชน โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน(CSR-DIW) ร่วมกับ โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านดอนไก่ดี รวมทั้งผู้แทนจากนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร อำเภอกระทุ่มแบน ชาวบ้านในชุมชน คณะครูและนักเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดการมีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการเพื่อประโยชน์ด้านการดูแลและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนร่วมกันต่อไป เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี โครงการ CSR-DIW เป็นโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กำหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรมไปสู่การเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนที่อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบ เพื่อให้เกิดความไว้วางใจจากภาคประชาชนในการประกอบกิจการของภาคอุตสาหกรรม และการพึ่งพาเกื้อกูลกันในสังคม ส่งผลให้เกิดการพัฒนาภาคเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป
20 Mar

Thai Plastic Recycling Group participated in greenhouse gas reduction training to help takes responsibility for society.

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพื้นฐาน Carbon Footprint For Organization (กลุ่มที่1) โดยมีคณะทำงานจากศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะผู้จัดการโครงการ และคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าบรรยายให้ความรู้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัท และนายณรงค์เดช จึงรุ่งเรืองวัฒนา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานโรงงานและการผลิต บรรยายภาพรวมองค์กร พร้อมนำคณะทำงานเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตภายในโรงงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตโดยภาพรวม เมื่อวันที่ 10 มี.ค.2566
7 Dec

Signed an MOU with Kasetsart University and partners to develop pivot standards for circular economy management systems.

บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ "มาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน(CEMS) สำหรับองค์กร" เพื่อผลักดันนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน ระหว่าง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัทเอกชนรวม 32 บริษัท
2 Dec

Thai Plastic Recycle Group won THAILAND TOP SME AWARDS 2022 in Circular Economy Business Models category

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank มอบรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2022 ประเภทธุรกิจสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนแห่งปี ให้แก่ บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด
6 Feb

MOU between 3 community organizations for the project of waste-free school to create a model for a learning center for waste management

บริษัท ไทยพลาสติกรีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับโรงเรียนบ้านดอนไก่ดี สำนักงานเทศบาลตำบลดอนไก่ดี และสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียน สร้างความตระหนักและรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
17 Jan

Deliver happiness to the students of Ban Don Kai Dee School on National Children's Day 2023

บริษัท ไทยพลาสติกรีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด โดยตัวแทนพนักงานของบริษัท เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 กับโรงเรียนบ้านดอนไก่ดี โดยส่งมอบไอศกรีมแสนอร่อย  สร้างรอยยิ้ม ความสนุกสนาน และความสุขให้กับน้องๆนักเรียน  ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนฯ จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 
4 Jan

Thai Plastic Recycle welcomed teachers and students from Ban Don Kai Dee School for site visit

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนไก่ดี นำโดยนายเกษม เสือสีนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้เข้าศึกษาดูงานกระบวนการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นแนวทางโครงการโรงเรียนปลอดขยะ “Zero Waste School“ โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้การต้อนรับ
14 Dec

SME Thailand: Talk with Pongsak Joomrangsee on circular economy and innovation that turn PET bottles into a multi-million baht business

SME Thailand Online ได้มีโอกาสพูดคุยกับ คุณพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ถึงแนวคิดวิธีการทำธุรกิจรีไซเคิลให้เติบโตอย่างยั่งยืน และวิธีบริหารองค์กรทั้งภายในภายนอก ซึ่งมีข้อมูลหลายอย่างน่าสนใจในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ทั้งในด้านการเงิน และได้รับรางวัล
21 Sep

LessPlasticThailand / PET to PPE

LessPlasticThailand จับมือ พันธมิตรเครือข่าย เดินหน้าโครงการ แยกขวดช่วยหมอ ขึ้นอีกครั้ง นับเป็นโครงการที่ 4 ที่ ระดมทีม ระดมทุน และระดมขวด เพ็ทใส อัพไซเคิลเป็นชุด PPE ให้บุคลากรด่านหน้าทางการแพทย์ปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด 19 ในครั้งนี้
24 Jan

Why We’re Finally Raging Against Plastic

Plastic bag and straw bans arrived in full force in 2018 across the planet, from North America to Europe to Africa. Internet searches for “plastic waste” skyrocketed last year and consumer protests erupted in countries throughout the world.
Scroll to Top