NEWS &
EVENTS

27 Sep

Thai Plastic Recycle Group Company donated a solar-powered water mixer to support the Ministry of Industry's project "Unite the Heart, Preserve Clear Water, Care for the Community".

นายพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป ให้การต้อนรับนายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานพิธีเปิดเครื่องตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ณ จุดโครงการคลองมะเดื่อ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอุตสาหกรรมรวมใจ รักษ์น้ำใส ใส่ใจชุมชน
25 Sep

Thai Plastic Recycle Group Company participated in the exhibition and discussion of Learning and Sharing with Winner Organizations activity with EXIM BANK.

กิจกรรม Learning and Sharing with Winner Organizations จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการของ EXIM BANK ในฐานะองค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า (Thailand Quality Class Plus : Customer) ประจำปี 2565
13 Sep

ThaiPlastic Recycle Group Co.,Ltd. receives the CSR-DIW AWARD 2023 for establishments with standard of social responsibility.

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มอบรางวัล CSR-DIW Award 2023 ให้แก่บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ในฐานะสถานประกอบการที่มีมาตรฐานดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
30 Aug

ThaiPublica online reporter: Special Interview “Thai Plastic Recycle Group builds BCG from Um Saleeng foundation – produces recycled raw materials driving products in thailand to compete in the global market ”

‘ขยะพลาสติก’ ที่ไร้ค่าและเป็นต้นตอปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ หรือ Climate Change และปัจจุบันโลกก็ยังไม่มีทางออกอย่างเป็นรูปธรรมว่า เราควรจะแก้ปัญหาพลาสติกอย่างยั่งยืนได้อย่างไร
18 Aug

Radio Show : SMART SMEs ( FM 106 MHz)

ออกอากาศวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 – 11.00 น. คลิกที่นี่เพื่อฟังรายการที่ Facebook Page Smart SMEs
11 Aug

TV Show : GoodBusinessForBetterLiving ( Ch33 )

THAIPLASTIC RECYCLE GROUP ชุบชีวิตขวด PET สู่เกล็ดพลาสติกสร้างมูลค่า ออกอากาศในรายการเพื่อนคู่คิด วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.22 น. ทางช่อง 33
10 Aug

Thai Plastic Recycle Group Co., Ltd. joins the corporate intention ceremony to drive environmentally friendly PET plastic bottles.

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จัดพิธีแสดงเจตนารมณ์องค์กรขับเคลื่อนการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขวดเครื่องดื่มจากพลาสติกพอลิเอทิลีนเทเรฟแทเลต (PET) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
10 Aug

THAIPLASTIC RECYCLE GROUP ชุบชีวิตขวด PET สู่เกล็ดพลาสติกสร้างมูลค่า

รู้หรือไม่ ประเทศไทยมีขยะจากขวดน้ำพลาสติกมากถึง 6,000 ล้านขวดต่อปี แต่มีเพียง 9% เท่านั้นที่ถูกนํากลับมารีไซเคิล และภูเขาพลาสติกกองมหึมานี้ ต้องใช้เวลาย่อยสลายนานถึง 400 - 500 ปี
27 Jul

ThaiPlastic Recycle Group Co., Ltd. jointly responds to the goal of becoming the country's net greenhouse gas emitter zero.

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด เข้าร่วมพิธีปิดโครงการพัฒนากำลังคนสำหรับระบบการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกในประเทศและระดับสากล เพื่อตอบสนองเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศ
21 Jun

Thaiplastic Recycle Group participated in InterPlas Thailand 2023 exhibition

บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด นำผลิตภัณฑ์เกล็ดพลาสติก rPET คุณภาพสูง มีมาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่วมออกบูธในงาน InterPlas Thailand 2023 งานแสดงเครื่องจักร เทคโนโลยี สารเคมี และวัตถุดิบเพื่อการผลิตพลาสติกที่ครบครันในเอเซียน ในระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2566 ณ ไบเทค บางนา ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูงในการมาร่วมงานครั้งแรก
24 Apr

ThaiPlastic Recycle Group has been selected to participate in the CBCE Next Program 2, preparing for entry into the stock market

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CBCE Next 2023 (รุ่นที่ 2) เพื่อสร้างโอกาสเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดทุน โดยจะได้รับการอบรมการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต พร้อมมีที่ปรึกษา(Mentor)ด้านตลาดทุนและด้านธุรกิจให้คำปรึกษาแนะนำแบบ one-on-one
29 Mar

Engaging in Community Dialogue for CSR-DIW Project, take responsibility for society and environment

บริษัทไทยพลาสติกรีไซเคิล กรุ๊ป จัดกิจกรรมสานเสวนาชุมชน โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน(CSR-DIW) ร่วมกับ โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านดอนไก่ดี รวมทั้งผู้แทนจากนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร อำเภอกระทุ่มแบน ชาวบ้านในชุมชน คณะครูและนักเรียน
10 Mar

Thaiplastic Recycle Group participated in greenhouse gas reduction training to help takes responsibility for society.

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพื้นฐาน Carbon Footprint For Organization (กลุ่มที่1) โดยมีคณะทำงานจากศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะผู้จัดการโครงการ และคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าบรรยายให้ความรู้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัท
7 Dec

Signed an MOU with Kasetsart University and partners to develop pivot standards for circular economy management systems.

บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ "มาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน(CEMS) สำหรับองค์กร" เพื่อผลักดันนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน ระหว่าง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัทเอกชนรวม 32 บริษัท
2 Dec

Thaiplastic Recycle Group won THAILAND TOP SME AWARDS 2022 in Circular Economy Business Models category

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank มอบรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2022 ประเภทธุรกิจสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนแห่งปี ให้แก่ บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด
Scroll to Top