News

TPR สอนการคัดแยกขวดพลาสติก PET แก่ชุมชนโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ( TPR ) เข้าร่วมโครงการ”ธนาคารขยะรีไซเคิล” กับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร

TPR สอนการคัดแยกขวดพลาสติก PET แก่ชุมชนโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร Read More »

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร เป็นกลุ่มแรกของประเทศไทย

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ วีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลักดัน 26 บริษัท ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร (Circular Economy Management System : CEMS) มตช.2 เล่ม 2-2564 เป็นกลุ่มแรกของประเทศไทย

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร เป็นกลุ่มแรกของประเทศไทย Read More »

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป รับรางวัล Bangkok Bank SME Award 2023 ด้านความยั่งยืน

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ มอบรางวัล Bangkok Bank SME Award 2023 ด้านความยั่งยืน ให้กับ บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้แทนบริษัทรับมอบ

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป รับรางวัล Bangkok Bank SME Award 2023 ด้านความยั่งยืน Read More »

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป ร่วมออกบูธและเสวนาในกิจกรรม Learning and Sharing with Winner Organizations กับ EXIM BANK

กิจกรรม Learning and Sharing with Winner Organizations จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการของ EXIM BANK ในฐานะองค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า (Thailand Quality Class Plus : Customer) ประจำปี 2565

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป ร่วมออกบูธและเสวนาในกิจกรรม Learning and Sharing with Winner Organizations กับ EXIM BANK Read More »

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป รับรางวัล CSR-DIW AWARD 2023 สถานประกอบการมีมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มอบรางวัล CSR-DIW Award 2023 ให้แก่บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ในฐานะสถานประกอบการที่มีมาตรฐานดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป รับรางวัล CSR-DIW AWARD 2023 สถานประกอบการมีมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม Read More »

สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า : สัมภาษณ์พิเศษ “ ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป สร้าง BCG จากฐานราก อุ้มซาเล้ง – ผลิตวัตถุดิบรีไซเคิล ช่วยไทยแข่งขันตลาดโลก ”

‘ขยะพลาสติก’ ที่ไร้ค่าและเป็นต้นตอปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ หรือ Climate Change และปัจจุบันโลกก็ยังไม่มีทางออกอย่างเป็นรูปธรรมว่า เราควรจะแก้ปัญหาพลาสติกอย่างยั่งยืนได้อย่างไร

สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า : สัมภาษณ์พิเศษ “ ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป สร้าง BCG จากฐานราก อุ้มซาเล้ง – ผลิตวัตถุดิบรีไซเคิล ช่วยไทยแข่งขันตลาดโลก ” Read More »

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป ร่วมพิธีแสดงเจตนารมณ์องค์กร ขับเคลื่อนขวดพลาสติก PET เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จัดพิธีแสดงเจตนารมณ์องค์กรขับเคลื่อนการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขวดเครื่องดื่มจากพลาสติกพอลิเอทิลีนเทเรฟแทเลต (PET) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป ร่วมพิธีแสดงเจตนารมณ์องค์กร ขับเคลื่อนขวดพลาสติก PET เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Read More »

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CBCE Next รุ่นที่ 2 เตรียมความพร้อมบริษัทเข้าสู่ตลาดทุน

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CBCE Next 2023 (รุ่นที่ 2) เพื่อสร้างโอกาสเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดทุน โดยจะได้รับการอบรมการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต พร้อมมีที่ปรึกษา(Mentor)ด้านตลาดทุนและด้านธุรกิจให้คำปรึกษาแนะนำแบบ one-on-one

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CBCE Next รุ่นที่ 2 เตรียมความพร้อมบริษัทเข้าสู่ตลาดทุน Read More »

ร่วมลงนาม MOU กับ ม.เกษตรฯ และพันธมิตร นำร่องพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กร

บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ “มาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน(CEMS) สำหรับองค์กร” เพื่อผลักดันนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน ระหว่าง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัทเอกชนรวม 32 บริษัท

ร่วมลงนาม MOU กับ ม.เกษตรฯ และพันธมิตร นำร่องพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กร Read More »

บริษัทไทยพลาสติกรีไซเคิลกรุ๊ปคว้ารางวัลสุดยอดเอสเอ็มอี THAILAND TOP SME AWARDS 2022 ประเภทธุรกิจสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนแห่งปี

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank มอบรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2022 ประเภทธุรกิจสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนแห่งปี ให้แก่ บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด

บริษัทไทยพลาสติกรีไซเคิลกรุ๊ปคว้ารางวัลสุดยอดเอสเอ็มอี THAILAND TOP SME AWARDS 2022 ประเภทธุรกิจสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนแห่งปี Read More »

Scroll to Top