SME Thailand: Talk with Pongsak Joomrangsee on circular economy and innovation that turn PET bottles into a multi-million baht business

SME Thailand สัมภาษณ์คุณพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา :

  • เมื่อธุรกิจรับเหมาของครอบครัวมีปัญหาทำให้เกิดภาระหนี้สิ้น ลูกชายคนโตจึงเสียสละยุติการเรียนเพื่อมาช่วยทางบ้าน
  • จากเด็กหนุ่มม. 5 ทำธุรกิจการ์เมนต์รับตัดเย็บเสื้อผ้า มีลูกน้องกว่า 200 คน
  • สู่เจ้าของโรงงาน บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ที่เปลี่ยนขวดเป็นให้เป็นฮีโร่กลับสู่สังคมเพื่อลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่ทั้งทำรายได้และยังพาให้บริษัท คว้ารางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2022
Scroll to Top