คลิปรายการ Fail ’ s Over by EXIM BANK : สัมภาษณ์ Thai Plastic Recycle Group ธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืน ต้องปรับ BUSINESS MODEL ใหม่

ติดตามชมทาง YouTube Channel : EXIM BANK of Thailand

Scroll to Top