SELLING
RECYCLE PLASTIC

จำหน่ายพลาสติกรีไซเคิล

เกล็ดพลาสติก rPET & PET FLAKES
ฝาบด CAP FLAKES (rHDPE Flakes, rPP Flakes)

กำลังการผลิตสูง
ผลิตเกล็ดพลาสติกคุณภาพมาตรฐาน

บริษัทรีไซเคิลขวดน้ำด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยสำหรับการแปรรูปพลาสติกและเรามีกำลังการผลิตจำนวนมากพร้อมทั้งสเปคสินค้าที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อทุกความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า เพราะเราเชื่อมั่นว่าวัตถุดิบที่ดีจะส่งเสริมคุณค่าผลิตภัณฑ์รีไซเคิลที่ดีต่อคู่ค้า และมีส่วนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีสู่สังคม ร่วมกันทำให้ขยะ ไม่ใช่ขยะ อีกต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร 034-878-561, 080-593-7668
Whatsapp:
+66993391235 May
ติดต่อ Sale: 
0993391235
Email: 
[email protected]

เกล็ดพลาสติก
คุณภาพสูง

ขวด PET สีฟ้า และสีใส ผ่านกระบวนการคัดแยกสิ่งเจือปน และขั้นตอนตัดบด ล้างน้ำร้อนทำความสะอาดด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย สินค้าผ่านการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด โดยมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เกล็ดพลาสติก rPET & PET FLAKES

เกล็ดพลาสติก rPET & PET FLAKES
3 เกรดเพื่อสร้างคุณค่าใหม่

ฝาบด CAP FLAKES

ฝาบด CAP FLAKES

ส่งมอบผลิตภัณฑ์เกล็ดพลาสติกที่มีคุณภาพมาตรฐาน
สู่การแปรรูปเป็นสินค้ารีไซเคิลในหลากหลายอุตสาหกรรม
ร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

กลุ่มลูกค้าของเราในอุตสาหกรรมต่างๆ

Scroll to Top