NEWS &
EVENTS

19 พ.ค.

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป ต้อนรับ University of Texas McCombs School of Business เยี่ยมชมการสร้างคุณค่าสินค้ารีไซเคิลตลอดห่วงโซ่อุปทาน พร้อมร่วมส่งเสริมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด นำโดยคุณพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจาก University of Texas McCombs School of Business เข้าศึกษาดูงานที่บริษัทฯ โดยเยี่ยมชมกระบวนการผลิตการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET
28 เม.ย.

รายการ MEE NABON สัมภาษณ์พิเศษบริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด คนทำดี ต้องได้ดี แรงจูงใจจากห่วงโซ่ธุรกิจ Recycle

คลิปรายการ MEE NABON สัมภาษณ์พิเศษบริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด คนทำดี ต้องได้ดี แรงจูงใจจากห่วงโซ่ธุรกิจ Recycle คนไทยกินน้ำจากขวด 130,000 ล้านขวดต่อปี
12 เม.ย.

ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2567

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด (TPR) โดยนายพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรม "สงกรานต์วิถีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" เพื่อสืบสานคุณค่าประเพณีในเทศกาลสงกรานต์ปี 2567 โดยการร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคลและพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่
11 เม.ย.

สอนคัดแยกขวด PET ร่วมพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ได้รับเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในตำบลโคกขาม เพื่อเชื่อมโยงกับชุมชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้งนี้บริษัทได้เสนอความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขวดพลาสติก PET เพื่อเพิ่มมูลค่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน
19 มี.ค.

TPR สอนการคัดแยกขวดพลาสติก PET แก่ชุมชนโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ( TPR ) เข้าร่วมโครงการ”ธนาคารขยะรีไซเคิล” กับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร
5 มี.ค.

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร เป็นกลุ่มแรกของประเทศไทย

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ วีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลักดัน 26 บริษัท ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร (Circular Economy Management System : CEMS) มตช.2 เล่ม 2-2564 เป็นกลุ่มแรกของประเทศไทย
1 มี.ค.

รับชมคลิปไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด เพิ่มมูลค่าขยะพลาสติกให้พลิกบทบาทจากตัวร้ายให้เป็นพระเอกในธุรกิจรีไซเคิล

ฟังแนวคิดการเพิ่มมูลค่าขวดพลาสติกให้เปลี่ยนจากขยะตัวร้ายเป็นพระเอกในธุรกิจรีไซเคิล จากคุณพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ที่ยึดหลักการดำเนินธุรกิจ คือซื่อสัตย์และรับฟังลูกค้าเพื่อส่งมอบคุณภาพสินค้าที่มีคุณค่าให้แก่ลูกค้าและสังคม
1 มี.ค.

ร่วมส่งเสริมอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำด้วย BCG Model เพื่อมุ่งสู่ Net Zero

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด โดยนายพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ เข้าร่วมงานประกาศเจตนารมณ์ “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ ด้วย BCG Model เพื่อมุ่งสู่ Net Zero” ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมกับ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (VGREEN) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 ก.พ.

สนับสนุนกิจกรรมสังคมวิ่งมินิมาราธอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมชุมชน

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป นำโดยคุณพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทและพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม ”นครน้อยมินิมาราธอน ปิดตลาด เปิดเมืองวิ่ง 2024” ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567
16 ก.พ.

ร่วมงานสัมมนาชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี

คุณพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป ร่วมงานสัมมนาพิเศษ “วิจัยนำการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ความยั่งยืน“ จัดโดยชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
Scroll to Top