CAREER
AT TPR

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับบริษัทก้าวสู่ความสำเร็จไปพร้อมกัน สู่อนาคตที่มั่นคง และยั่งยืน

มีนาคม 28, 2023
หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
1 อัตรา (ชาย/หญิง) มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีนาคม 28, 2023
หัวหน้าแผนกบัญชี
1 อัตรา (ชาย/หญิง) มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีนาคม 28, 2023
เจ้าหน้าที่ DCC
1 อัตรา (ชาย/หญิง) มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีนาคม 28, 2023
เจ้าหน้าที่ขนส่ง
1 อัตรา (ชาย) ขับรถโฟล์คลิฟ มีประกาศรับรองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Scroll to Top