CAREER
AT TPR

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับบริษัทก้าวสู่ความสำเร็จไปพร้อมกัน สู่อนาคตที่มั่นคง และยั่งยืน

ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง
1 อัตรา มีประการณ์ด้านเครื่องกล,เครื่องไฟฟ้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ผู้ช่วยช่างไฟ
1 อัตรา มีประสบการณ์ซ่อมไฟ การเชื่อม การวายริ่งสายและประกอบตู้ไฟได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
1 อัตรา มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่ขนส่ง
3 อัตรา สามารถขับรถโฟล์คลิฟได้ มีประกาศรับรองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
พนักงานที่ซ่อมบำรุง
2 อัตรา มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลและสามารถก่อสร้างได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Scroll to Top