บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป ต้อนรับ University of Texas McCombs School of Business เยี่ยมชมการสร้างคุณค่าสินค้ารีไซเคิลตลอดห่วงโซ่อุปทาน พร้อมร่วมส่งเสริมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด นำโดยคุณพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจาก University of Texas McCombs School of Business เข้าศึกษาดูงานที่บริษัทฯ โดยเยี่ยมชมกระบวนการผลิตการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET เพื่อผลิตเกล็ดพลาสติก (rPET Flake) ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง ส่งต่อไปจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ เป็นการสร้างคุณค่าใหม่สินค้ารีไซเคิลตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ (Value Chain)

พร้อมกันนี้ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมของบริษัทฯ ซึ่งร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร ในโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โดยมีการสอนวิธีการคัดแยกขวดพลาสติก PET อย่างถูกวิธี เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งของรายได้จากการขายขวด PET ที่ชาวบ้านมอบให้นั้น ทาง อบต.โคกขาม จะนำไปจัดสรรแบ่งปันเป็นสวัสดิการคืนสู่ชุมชนต่อไป ทั้งนี้ภายในงาน นางสาวทิพย์มาศ เสมานารถ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม และนายจิระชัย จิระชีวี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มาร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ณ บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด และ อบต.โคกขาม ศาลาประชาคม หมู่ 6 จังหวัดสมุทรสาคร

Scroll to Top