บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป ร่วมออกบูธและเสวนาในกิจกรรม Learning and Sharing with Winner Organizations กับ EXIM BANK

กิจกรรม Learning and Sharing with Winner Organizations จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการของ EXIM BANK ในฐานะองค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า (Thailand Quality Class Plus : Customer) ประจำปี 2565

โดย ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการและคณะผู้บริหารธนาคาร และผู้บริหารจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้เข้าเยี่ยมชมบูธของบริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป หนึ่งในลูกค้า EXIM BANK ที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้การต้อนรับและบรรยายถึงผลิตภัณฑ์ “เกล็ดพลาสติก”จากกระบวนการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET ที่มีมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่บริษัทได้นำมาร่วมออกร้านแสดงสินค้าภายในงาน

นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยพลาสติกฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองการเป็นลูกค้าของธนาคาร โดยเสวนาหัวข้อ “Success Case กล้าพัฒนา พาผู้ประกอบการไทยสู่ความยั่งยืน” ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566

Scroll to Top