รายการ MEE NABON สัมภาษณ์พิเศษบริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด คนทำดี ต้องได้ดี แรงจูงใจจากห่วงโซ่ธุรกิจ Recycle

คลิปรายการ MEE NABON สัมภาษณ์พิเศษบริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด คนทำดี ต้องได้ดี แรงจูงใจจากห่วงโซ่ธุรกิจ Recycle คนไทยกินน้ำจากขวด 130,000 ล้านขวดต่อปี

ติดตามชมทาง YouTube Channel: MEE NABON

Scroll to Top