ร่วมเสวนาในงาน EXIM Green Wishes Market

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด โดย นายพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับเกียรติให้ขึ้นเวทีร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social, and Governance : ESG) ภายในงาน EXIM Green Wishes Market ซึ่งจัดโดย EXIM BANK ร่วมกับ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ นพ.วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566

Scroll to Top