เกี่ยวกับไทยพลาสติกรีไซเคิลกรุ๊ป

บริษัท ไทยพลาสติกรีไซเคิลกรุ๊ป จำกัด เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 และจัดตั้งในรูปแบบบริษัทจำกัด ปี 2558 จากจุดเริ่มต้นธุรกิจการแปรรูปพลาสติกใช้แล้ว ด้วยการรับซื้อขวดพลาสติก PET จากร้านค้าของเก่าทั่วประเทศ ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย มีมาตรฐาน ได้ผลิตภัณฑ์เกล็ดพลาสติก (PET FLAKE) ซึ่งเป็นวัตถุดิบ (Raw Material ) ส่งป้อนให้กับอุตสาหกรรมต่างๆทั้งอุตสาหกรรมเส้นใยสังเคราะห์ฟิลม์พลาสติก PET กล่องอาหารพลาสติก PET

PET บดล้าง สีฟ้า และสีใส โดยผ่านกระบวนการล้างน้ำร้อน ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย

รับซื้อขวด PET ที่ยังไม่ผ่านกระบวนการแกะสลาก หรือขวด PET ที่แกะสลากแล้ว รวมถึงพลาสติกอัดก้อน PET

รางวัลและประกาศนียบัตร

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ได้รับรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2022 ประเภทธุรกิจสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนแห่งปี สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้กรอบแนวคิด BCG Model  ของรัฐบาล โดยเชื่อมโยงมิติ Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน บริษัทได้นำขวดพลาสติก PET รีไซเคิลหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าก่อเกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ และการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้  ในปี 2564  บริษัทได้รับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 และใบรับรองระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 และในปี 2565 ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว(Green Industry)ในระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (GREEN SYSTEM)  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และได้รับตราสัญลักษณ์ Circular Mark ฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียน ซึ่งมีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้เกิดการหมุนเวียนของวัสดุ มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเป็น 1 ใน 30 บริษัทนำร่องกลุ่มแรกของไทยที่ได้รับใบรับรองนี้

ล่าสุดจากไทยพลาสติกรีไซเคิล

ร่วมส่งมอบความสุขน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนไก่ดีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2566

บริษัท ไทยพลาสติกรีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด โดยตัวแทนพนักงานของบริษัท เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 กับโรงเรียนบ้านดอนไก่ดี โดยส่งมอบไอศกรีมแสนอร่อย  สร้างรอยยิ้ม ความสนุกสนาน และความสุขให้กับน้องๆนักเรียน  ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนฯ จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 
Read More

บริษัท ไทยพลาสติกรีไซเคิล ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนไก่ดี เข้าศึกษาดูงาน

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนไก่ดี นำโดยนายเกษม เสือสีนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้เข้าศึกษาดูงานกระบวนการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นแนวทางโครงการโรงเรียนปลอดขยะ “Zero Waste School“ โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้การต้อนรับ
Read More

ร่วมลงนาม MOU กับ ม.เกษตรฯ และพันธมิตร นำร่องพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กร

บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ “มาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน(CEMS) สำหรับองค์กร” เพื่อผลักดันนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน ระหว่าง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัทเอกชนรวม 32 บริษัท
Read More

บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป คว้ารางวัลสุดยอดเอสเอ็มอี THAILAND TOP SME AWARDS 2022 ประเภทธุรกิจสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนแห่งปี  สอดคล้องกับนโยบาย BCG Model ของรัฐบาล

Scroll to Top