งานอบรม Leadership For Change “PET Hero เปลี่ยนผู้ร้ายกลายเป็นพระเอก”

คุณพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ PET Hero เปลี่ยนผู้ร้ายกลายเป็นพระเอก” ในงานอบรมผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 14 (LeadershipForChange #LFC14) BCG in Collaboration เพิ่มคุณค่าธุรกิจช่วยเศรษฐกิจยั่งยืน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงด้วยการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ ที่จะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสผ่านแนวคิด PET Hero จัดโดยมูลนิธิสัมมาชีพ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ

Scroll to Top