บริษัทไทยพลาสติกรีไซเคิลกรุ๊ปคว้ารางวัลสุดยอดเอสเอ็มอี THAILAND TOP SME AWARDS 2022 ประเภทธุรกิจสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนแห่งปี

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)หรือ SME D Bank มอบรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2022 ประเภทธุรกิจสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนแห่งปี  ให้กับนายพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด เพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ประกอบการมีผลงานโดดเด่นสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลมุ่งสู่แนวทาง BCG Model    โดยประกอบธุรกิจด้านรีไซเคิลขวดพลาสติก PET สู่เกล็ดพลาสติก เพื่อเป็นวัตถุดิบนำมาแปรรูปสร้างคุณค่าใหม่สู่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกในรูปแบบต่างๆ โดยดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง Circular Economy ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2565 ที่ผ่านมา

ธพว.ร่วมกับนิตยสาร Business+ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีมอบรางวัลสุดยอดเอสเอ็มอีไทย “THAILAND TOP SME AWARDS 2022” เพื่อยกย่องผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม และการบริหารจัดการที่โดดเด่นในด้านต่าง ๆ โดยปีนี้ (2565)  จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6  มุ่งเน้นให้ความสำคัญเชิดชูผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สามารถยกระดับธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว หรือ  BCG Model (Bio-Circular-Green Economy) ช่วยให้ธุรกิจเติบโต และก้าวเดินต่อไปสู่ความยั่งยืน  สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับ BCG Model ด้วยการยกเป็นวาระแห่งชาติ

Scroll to Top