บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CBCE Next รุ่นที่ 2 เตรียมความพร้อมบริษัทเข้าสู่ตลาดทุน

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CBCE Next 2023 (รุ่นที่ 2) เพื่อสร้างโอกาสเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดทุน โดยจะได้รับการอบรมการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต พร้อมมีที่ปรึกษา(Mentor)ด้านตลาดทุนและด้านธุรกิจให้คำปรึกษาแนะนำแบบ one-on-one ระยะเวลาโครงการ 1.5 ปี (เมย.2023- ตค.2024) ซึ่งมีนายพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป พร้อมผู้บริหารบริษัท เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศ ให้กับผู้ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ณ โรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok

โครงการ CBCE Next Acceleration Program 2023 เป็นความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (Center for Building Competitive Enterprises) ซึ่งเป็นโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้แก่บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีความมุ่งมั่นในการเข้าสู่ตลาดทุน ผ่านการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ LiVE Exchange, SET, mai และรูปแบบการระดมทุนอื่นๆ โดยโครงการนี้มุ่งเน้นการให้ความรู้และความเข้าใจถึงเส้นทางการเติบโตในตลาดทุน การปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และปรับปรุงพัฒนาระบบงานต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดทุนต่อไป

Scroll to Top