บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป เปลี่ยนใช้รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า มุ่งสู่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด นำโดยคุณพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยทีมงาน ได้ร่วมกิจกรรมปล่อยรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในโรงงาน ทดแทนการใช้รถโฟล์คลิฟท์ประเภทเชื้อเพลิง LPG เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณโรงงานบริษัทฯ จังหวัดสมุทรสาคร

การเปลี่ยนมาใช้รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า (Forklift Lithium Battery) ในการขนย้ายและยกย้ายสินค้าภายในโรงงานครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการลดมลพิษและการปล่อยไอเสียในขณะปฏิบัติงาน โดยบริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป มุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งการเปลี่ยนมาใช้รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งก้าวในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

Scroll to Top