บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป คว้า 2 รางวัลความยั่งยืนระดับภูมิภาคเอเชีย Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2024

บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด (TPR) รับรางวัล ESG CHAMPIONS OF ASIA 2024 จากสาขา“Corporate Governance” โครงการให้ความรู้การคัดแยกขวดพลาสติก PET แก่ชุมชนโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร และสาขา “Circular Economy Leadership” จากโครงการดินไส้เดือนจากตะกอนอุตสาหกรรมสู่ชุมชนยั่งยืน ในงานมอบรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2024 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จัดโดย Enterprise Asia องค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้แทนรับรางวัล

รางวัล Corporate Governance (การกำกับดูแลกิจการ) เกิดจากความมุ่งมั่นของ TPR ในการทำงานร่วมกับชุมชนในการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการคัดแยกขวดพลาสติก PET ภายใต้แนวคิด “แยกที่คุณ จบที่เรา” โดยสร้างโมเดลต้นแบบที่ชุมชนโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นย่านใกล้เคียงกับโรงงานและเป็นพื้นที่มีปัญหาขยะขวดพลาสติกจำนวนมาก โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม ในการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล เพื่อให้ความรู้ในการแยกขวดพลาสติก เพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ พร้อมส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการขยะที่ถูกต้องในชุมชน และมีส่วนร่วมในการรักษาห่วงโซ่คุณค่า โดยโครงการนี้เน้นความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และจริยธรรมทางธุรกิจ

รางวัล Circular Economy Leadership (ความเป็นผู้นำเศรษฐกิจหมุนเวียน) มาจากโครงการดินไส้เดือนจากตะกอนอุตสาหกรรม ซึ่งเปลี่ยนของเสียจากอุตสาหกรรมให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสำหรับการเกษตร โดยบริษัทได้พัฒนาแนวทางการใช้ไส้เดือนเปลี่ยนตะกอนอุตสาหกรรมให้เป็นสารประกอบดินที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่จำเป็น ช่วยบำรุงดินและเพิ่มการเจริญเติบโตของพืช ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี ส่งผลให้เกษตรกรมีต้นทุนที่คุ้มค่าและลดภาระทางการเงิน

งานประกาศรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) เป็นงานมอบรางวัลระดับภูมิภาคเอเชีย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย และดำเนินการคัดเลือกองค์กรที่มีผลงานดีเด่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่ยั่งยืน รางวัล AREA ได้ยกย่องธุรกิจจากหลากหลายอุตสาหกรรมในสาขาต่างๆ รวม 8 หมวด ได้แก่ การเสริมสร้างสังคม การลงทุนในบุคลากร การส่งเสริมสุขภาพ ความเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม การกำกับดูแลกิจการ ความเป็นผู้นำเศรษฐกิจหมุนเวียน รายงานความยั่งยืนขององค์กร และความเป็นผู้นำธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ โดยในปี 2024 มีผลงานส่งเข้าประกวดมากกว่า 300 รายการ จาก 19 ประเทศ

Scroll to Top