บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป ร่วมรวมพลังเครือข่าย ปฏิบัติการ EPR ภาคสมัครใจ เก็บกลับบรรจุภัณฑ์สู่วงจรรีไซเคิล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และ รีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดเวทีสัมมนา EPR In action ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ธุรกิจปังอย่างยั่งยืน และกิจกรรมแสดงเจตจำนง PackBack in Action รวมพลังเดินหน้า EPR Voluntary เพื่อเก็บกลับบรรจุภัณฑ์เพื่อวันที่ยั่งยืน โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยพลาสติกรีไซเคิล กรุ๊ป ในฐานะองค์กรเอกชนเครือข่ายเข้าร่วมในกิจกรรม เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ทั้งนี้ ภายในงานมีการแถลงเจตจำนงความร่วมมือดำเนินการ EPR Voluntary โดยองค์กรเอกชนเครือข่าย PackBack และ 4 องค์กรเครือข่าย กระกอบด้วย TIPMSE, PPP Plastics, PRO Thailand Network และ Aluminum Closed Loop Packaging System ที่มีบทบาทในการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วทั้งแก้วกระดาษ พลาสติก กล่องนม และกระป๋องอลูมิเนียม เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ ด้วยกลไก Extended Producer Responsibility หรือ EPR ซึ่งเป็นแนวทางขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตครอบคลุมตลอดทั้งชีวิตวงจรผลิตภัณฑ์ตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงขั้นตอนหลังการบริโภค โดยมีนางชญานันท์ ภักดีจิตต์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน EPR ร่วมเป็นประธานในพิธี

Scroll to Top