บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป รับรางวัล Bangkok Bank SME Award 2023 ด้านความยั่งยืน

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ มอบรางวัล Bangkok Bank SME Award 2023 ด้านความยั่งยืน ให้กับ บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้แทนบริษัทรับมอบ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ ภายในงานมหกรรมสินค้าบัวหลวงเอสเอ็มอีแฟร์ 2566

สำหรับรางวัล Bangkok Bank SME Award 2023 ธนาคารกรุงเทพ มอบให้กับธุรกิจเอสเอ็มอีต้นแบบ ในการปรับตัว เพื่อเติบโต อย่างยั่งยืน ที่มีแนวทางดำเนินธุรกิจโดดเด่นใน 3 ด้าน คือ 1. ด้านความยั่งยืน (มีนโยบายสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม Zero Waste ลดมลพิษ ให้ความสำคัญกับชุมชน) 2. ด้าน Digital Transformation (การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้เพื่อเพิ่มโอกาสใหม่ทางธุรกิจจนประสบความสำเร็จ) และ 3. ด้านการนำผลการวิจัยมาใช้ (นำผลวิจัยมาปรับใช้เข้ากับธุรกิจจนเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ)

สำหรับบริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยรับซื้อขวดพลาสติก PET จากร้านค้าของเก่าทั่วประเทศ นำมาผลิตเป็นเกล็ดพลาสติกคุณภาพสูง มีมาตรฐาน โดยมีเทคโนโลยีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งต่อเป็นวัตถุดิบต้นทางนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิลป้อนใหักับอุตสาหกรรมต่างๆทั้งในและต่างประเทศ และมีนโยบายการดำเนินธุรกิจมุ่งสู่ ESG เติบโตอย่างยั่งยืน ต่อไป

Scroll to Top