ร่วมงานสัมมนาชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี

คุณพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป ร่วมงานสัมมนาพิเศษ “วิจัยนำการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ความยั่งยืน“ จัดโดยชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ทั้งนี้การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้งานด้านวิจัยและเทคโนโลยีนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงธุรกิจในอนาคตสู่ความยั่งยืน โดยมีวิทยากรจากผู้ได้รับรางวัล Bangkok Bank SME Award 2023 มาร่วมแชร์แนวคิดประสบการณ์ในมุมมองธุรกิจด้านต่างๆ ประกอบด้วย บริษัทออโธพีเซีย ได้รับรางวัลการนำผลการวิจัยมาใช้ บริษัทแพรคติก้า รางวัล Digital Transformation และ บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป รางวัลด้านความยั่งยืน และมีคุณพันธ์ศักดิ์ ลีลาวรรณกุลศิริ ประธานที่ปรึกษาชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอีเป็นผู้ดำเนินการสัมมนาในครั้งนี้

Scroll to Top