ร่วมลงนาม MOU กับ ม.เกษตรฯ และพันธมิตร นำร่องพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กร

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป ร่วมลงนาม MOU กับ ม.เกษตรฯ และพันธมิตร นำร่องพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กร ตามนโยบาย BCG ของรัฐบาล

บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ผู้ประกอบการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ “มาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน(CEMS)สำหรับองค์กร” เพื่อผลักดันนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ระหว่าง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ วีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัทเอกชนรวม 32 บริษัท จาก 6 กลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบด้วย เกษตรอาหาร วัสดุก่อสร้าง พลาสติก บรรจุภัณฑ์ แฟชั่นไลฟ์สไตล์ และพลังงานหมุนเวียน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี ม.เกษตรศาสตร์ รศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการวีกรีน ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ ร่วมลงนาม โดย นายพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป ตัวแทนบริษัทฯร่วมลงนาม ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

Scroll to Top