ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2567

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด (TPR) โดยนายพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรม “สงกรานต์วิถีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เพื่อสืบสานคุณค่าประเพณีในเทศกาลสงกรานต์ปี 2567 โดยการร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคลและพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว TPR และยังให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในงานด้วย เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2567 ณ โรงงานบริษัทฯ จังหวัดสมุทรสาคร

Scroll to Top