ผู้ช่วยช่างไฟ

1 อัตรา มีประสบการณ์ซ่อมไฟ การเชื่อม การวายริ่งสายและประกอบตู้ไฟได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Scroll to Top