เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง

1 อัตรา มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Scroll to Top