รายการ Smart SMEs สัมภาษณ์ คุณพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป “THAIPLASTIC RECYCLE GROUP ชุบชีวิตขวด PET สู่เกล็ดพลาสติกสร้างมูลค่า”

ออกอากาศวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 – 11.00 น.

คลิกที่นี่เพื่อฟังรายการที่ Facebook Page Smart SMEs

Scroll to Top