รางวัล Bangkok Bank SME Award 2023 ด้านความยั่งยืน

ปี 2566 บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ได้รับรางวัล Bangkok Bank SME Award 2023 ด้านความยั่งยืนจากธนาคารกรุงเทพ ในฐานะธุรกิจเอสเอ็มอีต้นแบบที่มีความโดดเด่นในด้านการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม Zero Waste การลดมลพิษ และการให้ความสำคัญกับชุมชน

Scroll to Top