Author name: kanyarut

ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการคัดแยกขยะอย่างยั่งยืน คืนทุนสู่ชุมชน

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) “โครงการคัดแยกขยะอย่างยั่งยืน คืนทุนสู่ชุมชน” (Don’ cry, i Care) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม วัด โรงเรียน ธนาคารกรุงเทพ และหน่วยงานภาคเอกชน พร้อมภาคีเครือข่าย ร่วม 22 แห่ง

ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการคัดแยกขยะอย่างยั่งยืน คืนทุนสู่ชุมชน Read More »

งานอบรม Leadership For Change “PET Hero เปลี่ยนผู้ร้ายกลายเป็นพระเอก”

คุณพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ PET Hero เปลี่ยนผู้ร้ายกลายเป็นพระเอก” ในงานอบรมผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 14 (LeadershipForChange #LFC14)

งานอบรม Leadership For Change “PET Hero เปลี่ยนผู้ร้ายกลายเป็นพระเอก” Read More »

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป คว้า 2 รางวัลความยั่งยืนระดับภูมิภาคเอเชีย Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2024

บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด (TPR) รับรางวัล ESG CHAMPIONS OF ASIA 2024 จากสาขา“Corporate Governance” โครงการให้ความรู้การคัดแยกขวดพลาสติก PET แก่ชุมชนโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร และสาขา “Circular Economy Leadership” จากโครงการดินไส้เดือนจากตะกอนอุตสาหกรรมสู่ชุมชนยั่งยืน ในงานมอบรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2024

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป คว้า 2 รางวัลความยั่งยืนระดับภูมิภาคเอเชีย Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2024 Read More »

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป เปลี่ยนใช้รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า มุ่งสู่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด นำโดยคุณพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยทีมงาน ได้ร่วมกิจกรรมปล่อยรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในโรงงาน

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป เปลี่ยนใช้รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า มุ่งสู่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน Read More »

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป ต้อนรับ University of Texas McCombs School of Business เยี่ยมชมการสร้างคุณค่าสินค้ารีไซเคิลตลอดห่วงโซ่อุปทาน พร้อมร่วมส่งเสริมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด นำโดยคุณพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจาก University of Texas McCombs School of Business เข้าศึกษาดูงานที่บริษัทฯ โดยเยี่ยมชมกระบวนการผลิตการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป ต้อนรับ University of Texas McCombs School of Business เยี่ยมชมการสร้างคุณค่าสินค้ารีไซเคิลตลอดห่วงโซ่อุปทาน พร้อมร่วมส่งเสริมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม Read More »

รายการ MEE NABON สัมภาษณ์พิเศษบริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด คนทำดี ต้องได้ดี แรงจูงใจจากห่วงโซ่ธุรกิจ Recycle

คลิปรายการ MEE NABON สัมภาษณ์พิเศษบริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด คนทำดี ต้องได้ดี แรงจูงใจจากห่วงโซ่ธุรกิจ Recycle คนไทยกินน้ำจากขวด 130,000 ล้านขวดต่อปี

รายการ MEE NABON สัมภาษณ์พิเศษบริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด คนทำดี ต้องได้ดี แรงจูงใจจากห่วงโซ่ธุรกิจ Recycle Read More »

ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2567

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด (TPR) โดยนายพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรม “สงกรานต์วิถีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เพื่อสืบสานคุณค่าประเพณีในเทศกาลสงกรานต์ปี 2567 โดยการร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคลและพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่

ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2567 Read More »

สอนคัดแยกขวด PET ร่วมพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ได้รับเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในตำบลโคกขาม เพื่อเชื่อมโยงกับชุมชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้งนี้บริษัทได้เสนอความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขวดพลาสติก PET เพื่อเพิ่มมูลค่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน

สอนคัดแยกขวด PET ร่วมพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 Read More »

TPR สอนการคัดแยกขวดพลาสติก PET แก่ชุมชนโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ( TPR ) เข้าร่วมโครงการ”ธนาคารขยะรีไซเคิล” กับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร

TPR สอนการคัดแยกขวดพลาสติก PET แก่ชุมชนโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร Read More »

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร เป็นกลุ่มแรกของประเทศไทย

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ วีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลักดัน 26 บริษัท ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร (Circular Economy Management System : CEMS) มตช.2 เล่ม 2-2564 เป็นกลุ่มแรกของประเทศไทย

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร เป็นกลุ่มแรกของประเทศไทย Read More »

Scroll to Top