Activities

ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการคัดแยกขยะอย่างยั่งยืน คืนทุนสู่ชุมชน

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) “โครงการคัดแยกขยะอย่างยั่งยืน คืนทุนสู่ชุมชน” (Don’ cry, i Care) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม วัด โรงเรียน ธนาคารกรุงเทพ และหน่วยงานภาคเอกชน พร้อมภาคีเครือข่าย ร่วม 22 แห่ง

ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการคัดแยกขยะอย่างยั่งยืน คืนทุนสู่ชุมชน Read More »

งานอบรม Leadership For Change “PET Hero เปลี่ยนผู้ร้ายกลายเป็นพระเอก”

คุณพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ PET Hero เปลี่ยนผู้ร้ายกลายเป็นพระเอก” ในงานอบรมผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 14 (LeadershipForChange #LFC14)

งานอบรม Leadership For Change “PET Hero เปลี่ยนผู้ร้ายกลายเป็นพระเอก” Read More »

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป ต้อนรับ University of Texas McCombs School of Business เยี่ยมชมการสร้างคุณค่าสินค้ารีไซเคิลตลอดห่วงโซ่อุปทาน พร้อมร่วมส่งเสริมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด นำโดยคุณพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจาก University of Texas McCombs School of Business เข้าศึกษาดูงานที่บริษัทฯ โดยเยี่ยมชมกระบวนการผลิตการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป ต้อนรับ University of Texas McCombs School of Business เยี่ยมชมการสร้างคุณค่าสินค้ารีไซเคิลตลอดห่วงโซ่อุปทาน พร้อมร่วมส่งเสริมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม Read More »

ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2567

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด (TPR) โดยนายพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรม “สงกรานต์วิถีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เพื่อสืบสานคุณค่าประเพณีในเทศกาลสงกรานต์ปี 2567 โดยการร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคลและพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่

ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2567 Read More »

สอนคัดแยกขวด PET ร่วมพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ได้รับเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในตำบลโคกขาม เพื่อเชื่อมโยงกับชุมชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้งนี้บริษัทได้เสนอความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขวดพลาสติก PET เพื่อเพิ่มมูลค่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน

สอนคัดแยกขวด PET ร่วมพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 Read More »

ร่วมส่งเสริมอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำด้วย BCG Model เพื่อมุ่งสู่ Net Zero

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด โดยนายพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ เข้าร่วมงานประกาศเจตนารมณ์ “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ ด้วย BCG Model เพื่อมุ่งสู่ Net Zero” ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมกับ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (VGREEN) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ร่วมส่งเสริมอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำด้วย BCG Model เพื่อมุ่งสู่ Net Zero Read More »

สนับสนุนกิจกรรมสังคมวิ่งมินิมาราธอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมชุมชน

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป นำโดยคุณพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทและพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม ”นครน้อยมินิมาราธอน ปิดตลาด เปิดเมืองวิ่ง 2024” ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567

สนับสนุนกิจกรรมสังคมวิ่งมินิมาราธอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมชุมชน Read More »

ร่วมงานสัมมนาชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี

คุณพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป ร่วมงานสัมมนาพิเศษ “วิจัยนำการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ความยั่งยืน“ จัดโดยชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ร่วมงานสัมมนาชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี Read More »

ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2567

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมอบของขวัญของรางวัล ให้กับเทศบาลดอนไก่ดี และโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน พร้อมร่วมจัดกิจกรรมมอบขนมให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านดอนไก่ดี เพื่อมอบความสุขสนุกสนานภายในงาน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567

ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2567 Read More »

ร่วมเสวนาในงาน EXIM Green Wishes Market

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด โดย นายพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับเกียรติให้ขึ้นเวทีร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social, and Governance : ESG) ภายในงาน EXIM Green Wishes Market ซึ่งจัดโดย EXIM BANK

ร่วมเสวนาในงาน EXIM Green Wishes Market Read More »

Scroll to Top