Activities

ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2567

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด (TPR) โดยนายพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรม “สงกรานต์วิถีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เพื่อสืบสานคุณค่าประเพณีในเทศกาลสงกรานต์ปี 2567 โดยการร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคลและพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่

ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2567 Read More »

สอนคัดแยกขวด PET ร่วมพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ได้รับเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในตำบลโคกขาม เพื่อเชื่อมโยงกับชุมชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้งนี้บริษัทได้เสนอความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขวดพลาสติก PET เพื่อเพิ่มมูลค่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน

สอนคัดแยกขวด PET ร่วมพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 Read More »

ร่วมส่งเสริมอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำด้วย BCG Model เพื่อมุ่งสู่ Net Zero

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด โดยนายพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ เข้าร่วมงานประกาศเจตนารมณ์ “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ ด้วย BCG Model เพื่อมุ่งสู่ Net Zero” ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมกับ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (VGREEN) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ร่วมส่งเสริมอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำด้วย BCG Model เพื่อมุ่งสู่ Net Zero Read More »

สนับสนุนกิจกรรมสังคมวิ่งมินิมาราธอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมชุมชน

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป นำโดยคุณพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทและพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม ”นครน้อยมินิมาราธอน ปิดตลาด เปิดเมืองวิ่ง 2024” ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567

สนับสนุนกิจกรรมสังคมวิ่งมินิมาราธอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมชุมชน Read More »

ร่วมงานสัมมนาชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี

คุณพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป ร่วมงานสัมมนาพิเศษ “วิจัยนำการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ความยั่งยืน“ จัดโดยชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ร่วมงานสัมมนาชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี Read More »

ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2567

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมอบของขวัญของรางวัล ให้กับเทศบาลดอนไก่ดี และโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน พร้อมร่วมจัดกิจกรรมมอบขนมให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านดอนไก่ดี เพื่อมอบความสุขสนุกสนานภายในงาน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567

ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2567 Read More »

ร่วมเสวนาในงาน EXIM Green Wishes Market

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด โดย นายพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับเกียรติให้ขึ้นเวทีร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social, and Governance : ESG) ภายในงาน EXIM Green Wishes Market ซึ่งจัดโดย EXIM BANK

ร่วมเสวนาในงาน EXIM Green Wishes Market Read More »

YEC สมุทรสาคร เยี่ยมชมกระบวนการรีไซเคิลขวด PET ของบริษัท ไทยพลาสติกรีไซเคิล กรุ๊ป

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป โดยนายพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท ให้การต้อนรับ นายธนกร สิริจุติกุล ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการ YEC สัญจร

YEC สมุทรสาคร เยี่ยมชมกระบวนการรีไซเคิลขวด PET ของบริษัท ไทยพลาสติกรีไซเคิล กรุ๊ป Read More »

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป ร่วมรวมพลังเครือข่าย ปฏิบัติการ EPR ภาคสมัครใจ เก็บกลับบรรจุภัณฑ์สู่วงจรรีไซเคิล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และ รีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดเวทีสัมมนา EPR In action ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ธุรกิจปังอย่างยั่งยืน และกิจกรรมแสดงเจตจำนง PackBack in Action รวมพลังเดินหน้า EPR Voluntary เพื่อเก็บกลับบรรจุภัณฑ์เพื่อวันที่ยั่งยืน

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป ร่วมรวมพลังเครือข่าย ปฏิบัติการ EPR ภาคสมัครใจ เก็บกลับบรรจุภัณฑ์สู่วงจรรีไซเคิล Read More »

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป มอบเครื่องตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมสนับสนุน โครงการอุตสาหกรรมรวมใจ รักษ์น้ำใส ใส่ใจชุมชน ของกระทรวงอุตสาหกรรม

นายพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป ให้การต้อนรับนายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานพิธีเปิดเครื่องตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ณ จุดโครงการคลองมะเดื่อ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอุตสาหกรรมรวมใจ รักษ์น้ำใส ใส่ใจชุมชน

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป มอบเครื่องตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมสนับสนุน โครงการอุตสาหกรรมรวมใจ รักษ์น้ำใส ใส่ใจชุมชน ของกระทรวงอุตสาหกรรม Read More »

Scroll to Top