NEWS &
EVENTS

10 ส.ค.

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป ร่วมพิธีแสดงเจตนารมณ์องค์กร ขับเคลื่อนขวดพลาสติก PET เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จัดพิธีแสดงเจตนารมณ์องค์กรขับเคลื่อนการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขวดเครื่องดื่มจากพลาสติกพอลิเอทิลีนเทเรฟแทเลต (PET) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
10 ส.ค.

THAIPLASTIC RECYCLE GROUP ชุบชีวิตขวด PET สู่เกล็ดพลาสติกสร้างมูลค่า

รู้หรือไม่ ประเทศไทยมีขยะจากขวดน้ำพลาสติกมากถึง 6,000 ล้านขวดต่อปี แต่มีเพียง 9% เท่านั้นที่ถูกนํากลับมารีไซเคิล และภูเขาพลาสติกกองมหึมานี้ ต้องใช้เวลาย่อยสลายนานถึง 400 - 500 ปี
27 ก.ค.

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ร่วมตอบสนองเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศ

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด เข้าร่วมพิธีปิดโครงการพัฒนากำลังคนสำหรับระบบการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกในประเทศและระดับสากล เพื่อตอบสนองเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศ
21 มิ.ย.

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป ออกบูธในงาน InterPlas Thailand 2023

บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด นำผลิตภัณฑ์เกล็ดพลาสติก rPET คุณภาพสูง มีมาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่วมออกบูธในงาน InterPlas Thailand 2023 งานแสดงเครื่องจักร เทคโนโลยี สารเคมี และวัตถุดิบเพื่อการผลิตพลาสติกที่ครบครันในเอเซียน ในระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2566 ณ ไบเทค บางนา ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูงในการมาร่วมงานครั้งแรก
24 เม.ย.

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CBCE Next รุ่นที่ 2 เตรียมความพร้อมบริษัทเข้าสู่ตลาดทุน

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CBCE Next 2023 (รุ่นที่ 2) เพื่อสร้างโอกาสเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดทุน โดยจะได้รับการอบรมการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต พร้อมมีที่ปรึกษา(Mentor)ด้านตลาดทุนและด้านธุรกิจให้คำปรึกษาแนะนำแบบ one-on-one
29 มี.ค.

สานเสวนาชุมชนโครงการ CSR-DIW ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทไทยพลาสติกรีไซเคิล กรุ๊ป จัดกิจกรรมสานเสวนาชุมชน โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน(CSR-DIW) ร่วมกับ โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านดอนไก่ดี รวมทั้งผู้แทนจากนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร อำเภอกระทุ่มแบน ชาวบ้านในชุมชน คณะครูและนักเรียน
10 มี.ค.

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป อบรมการลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพื้นฐาน Carbon Footprint For Organization (กลุ่มที่1) โดยมีคณะทำงานจากศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะผู้จัดการโครงการ และคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าบรรยายให้ความรู้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัท
3 ก.พ.

MOU รวมพลัง 3 หน่วยงานชุมชนโครงการโรงเรียนปลอดขยะสร้างต้นแบบศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

บริษัท ไทยพลาสติกรีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับโรงเรียนบ้านดอนไก่ดี สำนักงานเทศบาลตำบลดอนไก่ดี และสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียน สร้างความตระหนักและรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
13 ม.ค.

ร่วมส่งมอบความสุขน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนไก่ดีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2566

บริษัท ไทยพลาสติกรีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด โดยตัวแทนพนักงานของบริษัท เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 กับโรงเรียนบ้านดอนไก่ดี โดยส่งมอบไอศกรีมแสนอร่อย  สร้างรอยยิ้ม ความสนุกสนาน และความสุขให้กับน้องๆนักเรียน  ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนฯ จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 
4 ม.ค.

บริษัท ไทยพลาสติกรีไซเคิล ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนไก่ดี เข้าศึกษาดูงาน

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนไก่ดี นำโดยนายเกษม เสือสีนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้เข้าศึกษาดูงานกระบวนการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นแนวทางโครงการโรงเรียนปลอดขยะ “Zero Waste School“ โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้การต้อนรับ
Scroll to Top